NV QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Trang chủ NV QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính tại TP HCM 03

Khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên – chuyên viên chính

 KHAI GIẢNG KHÓA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN - CHUYÊN VIÊN CHÍNH Căn cứ Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 5/3/2010 của Chính phủ...
- Hot - Hot - Hot-
Lịch Khai Giảng

Xem Nhiều

Nội Dung Mới