Trang chủ CHỨNG CHỈ XÂY DỰNG Các lớp chứng chỉ nghiệp vụ xây dựng tại TP HCM, Hà...

Các lớp chứng chỉ nghiệp vụ xây dựng tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng

760
0
Các lớp chứng chỉ nghiệp vu xây dựng 11

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM hiện nay đang tổ chức các khoá học Nghiệp vụ Quản lý đầu tư XDCB tại Thành phố HCM, Hà Nội, Đà Nẵng  với các thông tin như sau:

Khoá học nằm trong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đầu tư XDCB cũng như đáp ứng một trong những điều kiện và năng lực cho cá nhân tổ chức khi tham gia vào hoạt động xây dựng cơ bản theo quy định của Bộ Xây dựng (tại Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 6/7/2009 quy định về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng, trong đó quy định cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp và từ ngày 01/01/2010 cá nhân tham gia QLDA phải có chứng nhận nghiệp vụ QLDA).

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM là một trong những cơ sở đầu tiên trong cả nước được Bộ Xây dựng cho phép đào tạo theo (Quyết định số 1164/ QĐ-BXD ngày 15/12/2009 về quản lý dự án ĐTXDCT theo Thông tư 25/2009/TT-BXD và QĐ số 555/QĐ-BXD ngày 20/5/2010 về đào tạo GSTCXDCT). Quyết đinh số 112/QĐ-ATLĐ về đào tạo cấp chứng chỉ an toàn lao động

 

Số Các chương trình học Thời lượng Học phí/hv
1 Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản (Theo TT10 Bộ KH & ĐT) 3 ngày 800.000đ
2 Nghiệp vụ đấu thầu nâng cao 5 ngày 1.200.000đ
3 Nghiệp vụ Quản lý Dự án đầu tư XDCT( TT25- BXD) 48 tiết 1.100.000đ
4 Giám đốc Quản lý Dự án ĐTXDCT 5 ngày 1.200.000đ
5 Giám sát thi công XDCT ( 1 lĩnh vực ) 136 tiết 1.200.000đ
6 Chỉ huy trưởng công trường XD 4 ngày 1.000.000đ
7 Nghiệp vụ Định giá Xây dựng 84 tiết 1.300.000đ
 

8

Quản lý chi phí, Hợp đồng XD, thanh quyết toán vốn ĐTXDCT(Theo NĐ 112/2009/NĐ – CP )  

3 ngày

 

   800.000đ

9 Nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán vốn 24 tiết 800.000đ
10 Đánh giá dự án đầu tư 3 ngày 800.000đ
11 Chứng chỉ nghề xây dựng ( sắt , hàn , nề, vận hành ….) 1.500.000đ
12 Chứng nhận an toàn lao động ( Nhóm 1 ; 4 )- TT27 16 tiết    800.000đ
13 Chứng chỉ an toàn lao động ( Nhóm 2; 3 )- TT27 48 tiết 1.000.000đ
14 Kỹ năng lập dự toán XDCT và đo bóc khối lượng 24 tiết 800.000đ
15 Chứng nhận giảng viên ATLĐ-VSLĐ ( cục an toàn cấp ) 6 ngày 4.500.000đ
16 Quản trị kho hàng 1.500.000đ
17 Bất động sản ( môi giới , định giá, quản lý sàn ) 4.000.000đ
18 Khóa học Iso 2 ngày 1.200.000đ
19 Nghiệp vụ sư phạm 3 tháng 3.000.000đ
20 Khai hải quan 1 tháng 3.500.000đ
21 Văn thư lưu trữ HCVP 1 tháng 2.000.000đ
22 Hướng dẫn viên du lịch 2.500.000đ
23 Nghiệp vụ khảo sát XDCT 26 tiết 900.000đ
24 Kế toán trưởng 1 tháng 1.800.000đ
25 Nghiệp vụ kiểm định chất lượng công trình XD 26 tiêt 900.000đ
26 Nghiệp vụ của hàng trưởng kinh doanh xăng dầu 10 ngày 2.500.000đ
27 Đào tạo nghề bán xăng dầu 3 tháng 3.000.000đ
28 Nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 10 ngày 2.000.000đ
29 Tư vấn xin chứng chỉ hành nghề Xd.( giám sát, thiết kế..)  
30 Tư vấn hồ sơ đăng tải TTDN lên cổng thông tin Bộ XD  
32 Thẩm định giá 3.500.000đ
33 Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình XD 24 tiết 900.000đ

Liên h vào lp hc nhanh nht:

Cách 1: Để được tư vấn ngay hãy gọi: Phòng Tuyển Sinh

0978 46 86 20 ( Mai Nhi )

0979 86 86 57 ( Đắc Dũng )

Cách 2: Click Đăng Ký Online Để Được Tư Vấn Miễn Phí 

 

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here