test
Trang chủ Di Tích Phật Viện Đồng Dương Nhà khảo cổ Khmer và Champa Henri Parmentier (1870-1949)

Nhà khảo cổ Khmer và Champa Henri Parmentier (1870-1949)

Di Tích Phật Viện Đồng Dương 01
Phật Viện Đồng Dương Thắng Bình, Quảng Nam. Henri Parmentier phục chế tu viện Phật Giáo Champa tại làng Đồng Dương
Nhà khảo cổ về Khmer và Champa Henri Parmentier (1870-1949).