Trang chủ Di Tích Phật Viện Đồng Dương Nhà khảo cổ về Khmer và Champa Henri Parmentier (1870-1949).

Nhà khảo cổ về Khmer và Champa Henri Parmentier (1870-1949).

Di Tích Phật Viện Đồng Dương 01
Nhà khảo cổ Khmer và Champa Henri Parmentier (1870-1949)
Phật viện đông dương, hình chụp vào tháng 11 năm1902