Trang chủ Lịch sử cầu Long Biên: Có thể bạn chưa biết Cầu Long Biên 1925

Cầu Long Biên 1925

Lịch sử cầu Long Biên: Có thể bạn chưa biết 01
Một góc của bản vẽ số 10. Đề án B, nhịp cầu dài 51m200 mặt cắt dọc với con dấu và chữ ký của Daydé&Pillé. Hồ sơ số 6531, phông Phủ Thống sứ Bắc Kỳ.