test
Trang chủ Tags Chương trình bồi dưỡng giảng viên chính

Tag: chương trình bồi dưỡng giảng viên chính

Thi lấy chứng chỉ giảng viên chính

0
 ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CHÍNH (Hạng II) (Ban hành theo Quyết định số 1612/QĐ-BGĐĐT ngày 16 tháng 5...