ĐĂNG KÝ HỌC THEO MẪU

PHỤ TRÁCH TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP 

0979 86 86 57 – Đắc Dũng dungnd@giaoducvietnam.edu.vn
0975 942 153 – Hồng Phương phuongth.hcm@giaoducvietnam.edu.vn
0978 46 86 20 – Mai Nhi mainhi@giaoducvietnam.edu.vn
0973 86 86 00 – Thu Hà havt@giaoducvietnam.edu.vn
0902 76 76 63 – Ngọc Trâm ngoctram@giaoducvietnam.edu.vn

News

Điều 74 Luật an toàn vệ sinh lao động

Điều 74. An toàn, vệ sinh viên 1, Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn,...

Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung các nghi định liên...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC...
Lịch Khai Giảng

Xem Nhiều

Nội Dung Mới