Trang chủ NV QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Tiểu luận lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Tiểu luận lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

594
0
BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH-min

Tiểu luận lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là gì?

Là bài tập bắt buộc trong chương trình học bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên do Bộ Nội vụ quy định.

Vậy tiểu luận là gì:

Là mô tả những tình huống, sự kiện thực tế khách quan diễn ra trong đời sống xã hội đòi hỏi cơ quan, cán bộ, công chức có thẩm quyền, trách nhiệm phải xem xét, phân tích tìm ra phương án giải quyết nhằm thực hiện chức năng, nhiệm cụ của quản lý nhà nước.

Tiểu luận tình huống quản lý nhà nước được chia thành 4 phần cơ bản

I/. Đặt vấn đề:

Nội dung chính của phần này nêu bật được lý do quyết định tham dự khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên,  mô tả tình huống đã chọn, nêu những mong muốn của bản thân sau khóa học, lời cảm ơn của cá nhân đến đơn vị đào tạo.

II/. Nội dung tình huống:

Trên cơ sở đã nêu tình huống ở phần I, trong phần II học viên cần phân tích được các nguyên nhân dẫn đến xảy ra tình huống: nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan…, và hậu quả nếu không giải quyết tình huống

III/. Phân tích và giải quyết tình huống

Trong phần III, học viên đưa ra các phương án để giải quyết tình huống trên, lựa chọn một phương án bản thân thấy là tối ưu và hợp lý nhất.

IV/. Kết luận và kiến nghị

Nhấn mạnh lại lần nữa tầm quan trọng của công tác quản lý nhà nước, vai trò của chuyên viên trong bộ máy quản lý nhà nước. Tầm quan trọng của việc học lớp quản lý nhà nước

MẪU TIỂU LUẬN TÌNH HUỐNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN tham khảo

Tình huống 1: tải tại đây

Tình huống 2: tải tại đây

Tình huống 3: tải tại đây

Tình huống 4: tải tại đây

Liên hệ đăng ký học quản lý nhà nước

Hotline:  09.75.942.153 – Hồng Phương

Mail: phuongth.hcm@giaoducvietnam.edu.vn

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here