ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG – GIẢNG VIÊN ATLĐ

Khóa học đào tạo và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP, Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH

Đào tạo an toàn vệ sinh lao động nhằm cung cấp kiến thức và trang bị những kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động giảm thiểu những thiệt hại về tài sản và con người do thiếu hiểu biết về an toàn – vệ sinh lao động.

Huấn luyện an toàn vệ sinh loa động là nâng cao ý thức của người lao động, cũng như nâng cao trách nhiệm của người quản lý lao động.


Hệ huấn luyệnNgười được huấn luyệnChứng chỉ an toàn
Nhóm 1Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao độngGiấy chứng nhận có giá trị 2 năm.
Nhóm 2Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao độngGiấy chứng nhận có giá trị 2 năm.
Nhóm 3Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao độngThẻ an toàn có thời hạn 2 năm
Nhóm 4Người lao động không thuộc các nhóm  1, 2, 3 và 5Sổ theo dõi công tác huấn luyện
ĐĂNG KÝ HỌC THEO MẪU

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Chúng tôi nhận đào tạo huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động trên toàn quốc với nhiều ngành nghề khác nhau.

Hình thức huấn luyện: tập chung tại đơn vị, nơi lao động và sản xuất, hoặc tại văn phòng của chúng tôi.

Thời gian huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo đúng quy định trong Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Nội dung huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động theo đúng chương trình khung nghị định 44. Cùng với tham khảo thực tế tại nơi làm việc và sản xuất tại đơn vị.

Lớp giảng viên an toàn lao động tại TP HCM 21

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN AN TOÀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIẢNG VIÊN HUẤN LUYỆN AN TOÀN CỦA CỤC AN TOÀN


Người huấn luyện nhóm 4 hoặc huấn luyện thực hành:

  • Học phí: 3.500.000 đồng/học viên. (không bao gồm lệ phí sát hạch)
  • Chương trình: 40h (không bao gồm thời gian sát hạch)

Người huấn luyện chuyên nghiệp:

  • Học phí: 5.000.000 đồng/học viên. (không bao gồm lệ phí sát hạch)
  • Chương trình: 80h (không bao gồm thời gian sát hạch)

Điều kiện đăng ký học làm giảng viên an toàn

  • Người huấn luyện thực hiện huấn luyện cho Tổ chức huấn luyện đủ điều kiện hoạt động hoặc doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện
  • Người huấn luyện chỉ thực hiện huấn luyện đối tượng nhóm 4 tại doanh nghiệp hoặc người huấn luyện thực hành
  • Tốt nghiệp trình độ từ Đại học trở lên, Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động đối với những học viên tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật và 7 năm đối với những trường hợp còn lại.

Thời gian huấn luyện: học T7-CN hàng tuần

Khóa 1 khai giảng ngày 13/01/2108

Đăng ký ngay để được vào danh sách sớm nhất – Do năm 2016 – 2107 lượng giảng viên chưa được đào tạo là rất lớn

Lớp học lấy chứng nhận giảng viên an toàn được mở tại Hà Nội – TPHC – Đà Nẵng – Nha Trang – Cần Thơ

Liên hệ đăng ký huấn luyện an toàn – Giảng viên an toàn

0979 86 8657 – 0973 86 86 00

Mail: dungnd@giaoducvietnam.edu.vn

Click Đăng ký ngay theo mẫu nhận tư vấn miễn phí

Hoặc soạn tin: “HLATLD” gửi 0979 86 86 57

Đào tạo cấp chứng nhận giảng viên huấn luyện an toàn...

ĐÀO TẠO CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIẢNG VIÊN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO THÔNG TƯ 19/2017 Căn cứ...

Thông tư 19 quy định chi tiết và hướng dẫn thực...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2017/TT-BLĐTBXH Hà Nội,...

Giảng Viên – Người Huấn Luyện An Toàn, Vệ Sinh Lao...

KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN CẤP CAO AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIẢNG VIÊN - NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN,...
Facebook Comments

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here