ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG – GIẢNG VIÊN ATLĐ

Khóa học đào tạo và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo theo nghị định 140/2018/NĐ-CP , thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH

Đào tạo an toàn vệ sinh lao động nhằm cung cấp kiến thức và trang bị những kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động giảm thiểu những thiệt hại về tài sản và con người do thiếu hiểu biết về an toàn – vệ sinh lao động.

Huấn luyện an toàn vệ sinh loa động là nâng cao ý thức của người lao động, cũng như nâng cao trách nhiệm của người quản lý lao động.


Hệ huấn luyện Người được huấn luyện Chứng chỉ an toàn
Nhóm 1 Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động Giấy chứng nhận có giá trị 2 năm.
Nhóm 2 Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động Giấy chứng nhận có giá trị 2 năm.
Nhóm 3 Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động Thẻ an toàn có thời hạn 2 năm
Nhóm 4 Người lao động không thuộc các nhóm  1, 2, 3 và 5 Sổ theo dõi công tác huấn luyện
ĐĂNG KÝ HỌC THEO MẪU

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Chúng tôi nhận đào tạo huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động trên toàn quốc với nhiều ngành nghề khác nhau.

Hình thức huấn luyện: tập chung tại đơn vị, nơi lao động và sản xuất, hoặc tại văn phòng của chúng tôi.

Thời gian huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo đúng quy định trong Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Nội dung huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động theo đúng chương trình khung nghị định 44. Cùng với tham khảo thực tế tại nơi làm việc và sản xuất tại đơn vị.

Lớp giảng viên an toàn lao động tại TP HCM 21

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN AN TOÀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIẢNG VIÊN HUẤN LUYỆN AN TOÀN CỦA CỤC AN TOÀN


Đối tượng tham dự: Theo điều 22 Chương I của Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018

  1. Huấn luyện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động: Người có trình độ Đại học trở lên và có ít nhất 3 năm  hoặc Trình độ cao đẳng trở lên và có ít nhất 04 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.
  2. Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Người có trình độ Đại học trở lên và có ít nhất 03 năm hoặc cao đẳng trở lên và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp không thuộc điểm a, điểm b Khoản này và có ít nhất 05 năm làm công việc an toàn, vệ sinh lao động.
  3. Huấn luyện Nội dung lý thuyết chuyên ngành: Người có trình độ từ Đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 03 năm hoặc Trình độ Cao đẳng có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Thời gian huấn luyện: Khai giảng liên hệ  0979 86 86 57 – 0973 86 86 00

(Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần. Sáng từ 8h-11h30, chiều 13h30-17h.)

Địa điểm học: Hà Nội – TPHCM- Đà Nẵng

(Nhận dạy đào tạo cấp chứng chỉ giảng viên an toàn theo hợp đồng cho các đơn vị trên toàn quốc)

Kinh phí : 3.500.000đ.

(Chi phí trên bao gồm : Chi phí học, tài liệu học, hóa đơn tài chính.)

Chứng chỉ cuối khóa: Học viên tham dự khóa Huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học “Huấn luyện người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động” theo quy định.

Hồ sơ bao gồm: 02 Bằng TN Đại học, 02 CMND, 04 ảnh 3×4, 02 giấy xác nhận năm kinh nghiệm,    ( tất cả đều bản đỏ, sao y công chứng)

Thời gian huấn luyện: học T7-CN hàng tuần

Khóa 1 khai giảng: liên hệ 0973 86 86 00 – 0979 86 86 57

Đăng ký ngay để được vào danh sách sớm nhất – Do năm 2019 – 2020 lượng giảng viên chưa được đào tạo là rất lớn

Lớp học lấy chứng nhận giảng viên an toàn được mở tại Hà Nội – TPHC – Đà Nẵng – Nha Trang – Cần Thơ

Liên hệ đăng ký huấn luyện an toàn – Giảng viên an toàn

0979 86 8657 – 0973 86 86 00

Mail: dungnd@giaoducvietnam.edu.vn

Click Đăng ký ngay theo mẫu nhận tư vấn miễn phí

Hoặc soạn tin: “HLATLD” gửi 0979 86 86 57

Thông tư 31/2018 ngày 26/12/2108 của Bộ LĐTBXH

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- Số: 31/2018/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA...

Đào tạo cấp chứng nhận giảng viên huấn luyện an toàn...

ĐÀO TẠO CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIẢNG VIÊN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO THÔNG TƯ 31/2018 Căn cứ...

Thông tư 19 quy định chi tiết và hướng dẫn thực...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2017/TT-BLĐTBXH Hà Nội,...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here