ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG – GIẢNG VIÊN ATLĐ

Khóa học đào tạo và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Đào tạo an toàn vệ sinh lao động nhằm cung cấp kiến thức và trang bị những kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động giảm thiểu những thiệt hại về tài sản và con người do thiếu hiểu biết về an toàn – vệ sinh lao động.

Huấn luyện an toàn vệ sinh loa động là nâng cao ý thức của người lao động, cũng như nâng cao trách nhiệm của người quản lý lao động.


Hệ huấn luyện Người được huấn luyện Chứng chỉ an toàn
Nhóm 1 Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động Giấy chứng nhận có giá trị 2 năm.
Nhóm 2 Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động Giấy chứng nhận có giá trị 2 năm.
Nhóm 3 Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động Thẻ an toàn có thời hạn 2 năm
Nhóm 4 Người lao động không thuộc các nhóm  1, 2, 3 và 5 Sổ theo dõi công tác huấn luyện
ĐĂNG KÝ HỌC THEO MẪU

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Chúng tôi nhận đào tạo huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động trên toàn quốc với nhiều ngành nghề khác nhau.

Hình thức huấn luyện: tập chung tại đơn vị, nơi lao động và sản xuất, hoặc tại văn phòng của chúng tôi.

Thời gian huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo đúng quy định trong Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Nội dung huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động theo đúng chương trình khung nghị định 44. Cùng với tham khảo thực tế tại nơi làm việc và sản xuất tại đơn vị.

Lớp giảng viên an toàn lao động tại TP HCM 21

Liên hệ đăng ký huấn luyện an toàn

0979 86 8657 – 0973 86 86 00

Mail: dungnd@giaoducvietnam.edu.vn

Click Đăng ký ngay theo mẫu nhận tư vấn miễn phí

Hoặc soạn tin: “HLATLD” gửi 0979 86 86 57

Chi Tiết Đối Tượng Tham Dự Khóa Huấn Luyện An Toàn...

THEO ĐIỀU 14 LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG QUY ĐỊNH THÌ CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH...

Huấn Luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động Theo Nghị Định...

KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP. CẤP CHỨNG CHỈ CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN...

Giảng Viên – Người Huấn Luyện An Toàn, Vệ Sinh Lao...

KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN CẤP CAO AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIẢNG VIÊN - NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN,...
Facebook Comments