test
chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp

Khóa học chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp

0
ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP CHUẨN BỘ TC  Thông tư số 163/2013/TT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính- Bộ  Nội vụ về...

Học lấy chứng chỉ kế toán trưởng tại Hà Nội

0
ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI Công ty cổ phần Giáo Dục Việt Nam chiêu sinh lớp nghiệp vụ kế...

Cấp chứng chỉ kế toán trưởng tại Nha Trang

0
ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI NHA TRANG Chương trình đào tạo kế toán trưởng gồm nhiều chuyên đề, theo thông tư...
HÓA HỌC XUẤT NHẬP KHẨU THỰC TẾ

Khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực hành thực tế

0
ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THỰC HÀNH THỰC TẾ Khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực hành thực tế là giúp cho...
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Khóa học kế toán quản trị doanh nghiệp

0
ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Khóa học kế toán quản trị doanh nghiệp giúp các nhà quản trị đọc và...
đào tạo cấp chứng chỉ kế toán xã phường thị trấN

Khóa học kế toán xã phường thị trấn

0
ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN Khóa học kế toán xã phường thị trấn giành cho cán bộ đang làm công...
khóa học tài chính kế toán ngắn hạn

Khóa học lập đọc kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính

0
ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NGẮN HẠN Khóa học lập đọc kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính nhằm giúp...
khóa học hướng dẫn thực hành báo cáo thuế

Khóa học hướng dẫn thực hành lập báo cáo thuế

0
ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THUẾ Khóa học hướng dẫn thực hành lập báo cáo thuế giúp học viên biết cách lên các báo...
chứng chỉ kế toán xây dựng XÂY LẮP

Khóa học kế toán xây dựng trong doanh nghiệp xây lắp

0
ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN XÂY DỰNG - KẾ TOÁN XÂY LẮP Khóa học kế toán xây dựng giúp cho người làm kế toán hiểu...
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

Khóa học kế toán ngân hàng

0
ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG Khóa học kế toán ngân hàng dành cho các cán bộ, nhân viên các doanh...

Xem nhiều

New