BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ – CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Ôn thi chứng chỉ hành nghề xây dựng

Thi cấp mới và đổi chứng chỉ hành nghề xây dựng...

Bộ câu hỏi và đáp án đề thi trắc nghiệm thi chứng chỉ hành nghề xây dựng theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Thông tư...

Đăng ký nhận tư vấn

Tại TPHCM tháng thi 2 đợt.

Đợt 1 vào khoảng ngày 7-10

Đợt 2 vào khoảng 22-25.

Cấp mới thi trắc nghiệm 25 câu

Gia hạn thi trắc nghiệm 10 câu

ĐĂNG KÝ HỌC THEO MẪU

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here