test

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ – CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Ôn thi chứng chỉ hành nghề xây dựng

Thi cấp mới và đổi chứng chỉ hành nghề xây dựng...

0
Bộ câu hỏi và đáp án đề thi trắc nghiệm thi chứng chỉ hành nghề xây dựng theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Thông tư...

Đăng ký nhận tư vấn

Tại TPHCM tháng thi 2 đợt.

Đợt 1 vào khoảng ngày 7-10

Đợt 2 vào khoảng 22-25.

Cấp mới thi trắc nghiệm 25 câu

Gia hạn thi trắc nghiệm 10 câu

ĐĂNG KÝ HỌC THEO MẪU

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here