test
HỌC KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

Khai Hải Quan Điện Tử Khóa Học Đào Tạo Nghiệp Vụ Thi Cấp Chứng...

0
ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ Khóa học nghiệp vụ khai hải quan điện tử giành cho những bạn là sinh...
chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp

Khóa học chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp

0
ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP CHUẨN BỘ TC  Thông tư số 163/2013/TT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính- Bộ  Nội vụ về...
Huấn luyện an toàn lao động

Điều 74 Luật an toàn vệ sinh lao động

0
Điều 74. An toàn, vệ sinh viên 1, Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn,...
giấy phép đủ điều kiện huấn luyện an toàn lao động

Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung các nghi định liên quan đến đầu...

0
CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC...
Giấy chứng nhận điều kiện huấn luyện an toàn lao động

Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH danh mục công việc yêu cầu nghiêm ngặt atvslđ

0
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2016/TT-BLĐTBXH Hà Nội,...
ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ GIẢNG VIÊN CHÍNH

Thi lấy chứng chỉ giảng viên chính

0
 ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CHÍNH (Hạng II) (Ban hành theo Quyết định số 1612/QĐ-BGĐĐT ngày 16 tháng 5...
LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG-min

Chiêu sinh đào tạo cấp chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

0
TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG Nhằm cập nhật và trang bị các kỹ...

Lì xì đầu năm Kỷ hợi 2019

0
Chúc mừng năm mới 2019, Công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam triển khai chương trình Lì xì đầu năm Kỷ...
Thông tư 31/2018 ngày 26/12/2108 của Bộ LĐTBXH - Huấn luyện an toàn lao động

Thông tư 31/2018 ngày 26/12/2108 của Bộ LĐTBXH

0
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI------- Số: 31/2018/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự...
ĐÀO TẠO cấp CHỨNG CHỈ CÔNG TÁC XÃ HỘI

Khóa học công tác xã hội với trẻ em và gia đình

0
Trong bối cảnh phát triển ngành công tác xã hội tại Việt Nam, đào tạo ngành CTXH với trẻ em và gia đình là...

Xem nhiều

New