test
Trang chủ Tags NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG

Tag: NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG

Khóa Học Nghiệp Vụ Lễ Tân. Cấp Chứng Chỉ Nghề Toàn...

0
 ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ LỄ TÂN Khóa học nghiệp vụ lễ tân đáp ứng nhu cầu cho những học...

Khóa học quản lý quản trị nhà hàng khách sạn

0
Lớp quản trị nhà hàng khách sạn tại TP HCM. Lớp học theo tiêu chuẩn của Tổng cục du lịch, và theo tiêu chuẩn của thế giới. Giảng viên giầu kinh nghiệm.