test
Trang chủ Lịch sử cầu Long Biên: Có thể bạn chưa biết Bản vẽ thiết kế cầu Long Biên lưu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.

Bản vẽ thiết kế cầu Long Biên lưu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.

Lịch sử cầu Long Biên: Có thể bạn chưa biết 01
Dấu và chữ ký của Daydé & Pillé trên bản vẽ thiết kế cầu Long Biên lưu tại Trung tâm LTQG I.