test
Trang chủ Tags Học chứng chỉ quản lý giáo dục ở đâu

Tag: học chứng chỉ quản lý giáo dục ở đâu

Học nghiệp vụ quản lý giáo dục tại Bình Dương. Đào...

0
ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ GIÁO DỤC  Một trường học bao gồm rất nhiều phòng ban khác nhau. Để không ảnh hưởng đến...

Khóa học chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục

0
ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Thông tư số 28/2014/TT-BGD&ĐT quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng...