Trang chủ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Tổng hợp khóa học nghiệp vụ kế toán, chứng chỉ kế toán

Tổng hợp khóa học nghiệp vụ kế toán, chứng chỉ kế toán

431
Chia sẻ

Danh mục các lớp kế toán đang được mở tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang

 

 

Đào tạo kế toán doanh nghiệp

1 Kế toán tổng hợp (Nguyên lý kế toán) 1.000.000 2 tháng
2 Kế toán Tổng hợp thực hành từ A-Z (cho người bắt đầu hoặc đã quên kiến thức) 3.200.000 4 tháng
3 Kế toán thực hành cho người đã học kế toán 2.600.000 2,5 tháng
4 Kế toán thuế và lập báo cáo thuế 1.200.000 1,5 tháng
5 Kế toán thực hành sổ sách và lập Báo cáo tài chính 1.500.000 1 tháng

Đào tạo kế toán sự nghiệp

6 Kế toán viên hành chính sự nghiệp 1.800.000 1,5 tháng
7 Thực hành kế toán HCSN (kết hợp ghi sổ và phần mềm KT máy) 2.500.000 1,5 tháng

Đào tạo kế toán trưởng

8 Kế toán trưởng doanh nghiệp 1.500.000 3 Tháng
9 Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp 2.000.000 3 Tháng

Đào tạo nghiệp vụ ngân hàng

10 Kế toán ngân hàng 1.100.000 1,5 tháng
  Nghiệp vụ cơ bản trong ngân hàng    
15 Giao dịch viên NH 1.500.000 1 Tháng
16 Tín dụng ngân hàng 1.200.000 01 tháng

Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu, Hải quan

12 Thanh toán quốc tế 2.500.00 1,5 tháng
13 Xuất nhập khẩu thực tế tại cảng 2.500.000 2 tháng
14 Tiếng anh xuất nhập khẩu 2.900.000 1 tháng
19 Nghiệp vụ khai hải quan điện tử 3.500.000

3.000.000

4.000.000

2 tháng

Các chương trình quản trị, Kỹ năng

17 Quản trị kinh doanh 2.500.000 2 tháng
18 Quản trị doanh nghiệp 1.600.000 1 tháng
24 Kỹ năng mềm 1.600.000 4 ngày

Đào tạo, ôn thi công chức

25 QLNN Ngạch chuyên viên 3.400.000

4.000.000

2 tháng
26 QLNN Ngạch chuyên viên chính 3.600.000

5.000.000

2 tháng

Liên h đăng ký lớp kế toán:

Cách 1: Để được tư vấn ngay hãy gọi: Phòng Tuyển Sinh

0973 86 86 80  – 0978 46 86 20

0979 86 86 57  – 0973 86 86 00

Cách 2: Click ĐĂNG KÝ NGAYđể được tư vấn miễn phí

 

 

Facebook Comments
[Total: 2    Average: 5/5]