CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC-min

Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên – chuyên viên chính

0
TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH THÔNG BÁO KHẢO SÁT NHU CẦU THAM...
BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN -min

Học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại TPHCM

1
TUYỂN SINH LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH TẠI TPHCM Để góp phần triển khai thực hiện Chỉ thị...
LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG-min

Chiêu sinh đào tạo cấp chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

0
TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG Nhằm cập nhật và trang bị các kỹ...

Xem nhiều

New