Trang chủ CHỨNG CHỈ XÂY DỰNG Danh mục lĩnh vực chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng...

Danh mục lĩnh vực chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp theo Nghị định 59

1980
0

Danh sách các chứng chỉ hành nghề xây dựng được cấp theo Nghị định 59 do Cục Quản lý HĐXD điều chỉnh.

STT Các lĩnh vực theo hướng dẫn của Cục Quản Lý HĐXD Mã Môn Thi
1 Giám Sát Dân Dụng và Công Nghiệp GS01
2 Giám Sát Lắp Đặt Thiết Bị Công Trình, Công Nghệ GS02
3 Giám Sát Công Trình Giao Thông Cầu GS03
4 Giám Sát Công Trình Giao Thông Đường Sắt GS04
5 Giám Sát Công Trình Giao Thông Hầm GS05
6 Giám Sát Công Trình NN&PTNN GS06
7 Giám Sát Công Trình Cảng GS07
8 Giám Sát Công Trình Đường Bộ GS08
9 Giám Sát Hạ Tầng Kĩ Thuật Cấp Nước GS09
10 Giám sát Hạ Tầng Kỹ Thuật Cấp Thoát Nước GS10
11 Giám Sát Hạ Tầng Kỹ Thuật Chất Thải Rắn GS11
12 Khảo Sát Đại Chất Công Trình, Địa Chất Thủy Văn KS01
13 Khảo Sát Địa Hình KS02
14 Kiểm Định Xây Dựng Công Trình Cầu KD01
15 Kiểm Định Công Trình Xây Dựng DD&CN KD02
16 Kiểm Định Công Trình Đường Sắt KD03
17 Kiểm Định Công Trình Giao Thông Đường Bộ KD04
18 Kiểm ĐỊnh Công Trình NN & PTNN KD05
19 Kiểm Định Công Trình Đường Thủy KD06
20 Kiểm Định  Hạ Tầng Kỹ Thuật Cấp Nước KD07
21 Kiểm Định  Hạ Tầng Kỹ Thuật Thoát  Nước KD08
22 Kiểm Định  Hạ Tầng Kỹ Thuật Chất Thải Rắn KD09
23 Thiết Kế An Toàn PCCC TK01
24 Thiết Kế Cấp Thoát Nước TK02
25 Thiết Kế Cầu TK03
26 Thiết Kế Điện- Cơ ĐIện TK04
27 Thiết Kế Hầm TK05
29 Thiết Kế Thông Gió-Cấp Thoát Nhiệt TK06
30 Thiết Kế Công Trình GT Đường Bộ TK08
31 Thiết Kế Công Trình GT Đường Sắt TK09
32 Thiết Kế Kết Cấu Công Trình DD & CN TK10
33 Thiết Kế Kiến Trúc Công Trình TK11
34 Thiết Kế Quy Hoạch Xây Dựng TK12
35 Thiết Kế Cảng Đường Thủy TK13
36 Thiết Kế Công Trình NN&PTNN TK14
37 Thiết Kế Hạ Tầng Kỹ Thuật Cấp Nước TK15
38 Thiết Kế Hạ Tầng Kỹ Thuật Thoát Nước TK16
39 ĐGXD ĐG 01

 

Thành phần hồ sơ theo quy định tại Điểm C Khoản 1 Điều 4 Phụ lục 2 Quyết định 1390/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ xây dựng bao gồm:

  • Đơn theo mẫu tại Phụ lục 01 Thông tư số 17/21016/TT-BXD
  • Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính CMTND/Thẻ căn cước công dân
  • 02 ảnh màu cỡ 4×6 có nền trắng.

Để được tư vấn hỗ trợ về kê khai hồ sơ chứng chỉ hành nghề vui lòng clik Đăng ký ngay và đăng ký theo mẫu

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here