Trang chủ HỎI ĐÁP VỀ SƯ PHẠM Nghiệp vụ sư phạm bậc 1 là gì

Nghiệp vụ sư phạm bậc 1 là gì

1110
0
nghiệp vụ sư phạm khóa học đào tạo cấp chứng chỉ toàn quốc 01

Nghiệp vụ sư phạm bậc 1 là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giành cho những người có mong muốn trở thành giáo viên dạy học tại các trường cấp 1(Tiểu học), cấp 2 (THCS) nhưng chưa qua đào tạo chuyên ngành sư phạm. (học trái ngành muốn làm giáo viên).

Ngày 28/03/2013 Bộ GD&ĐT đã ban hành thông tư số: 10/2013/TT-BGDĐT: Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiêp.

Bộ GD&ĐT đã gộp nghiệp vụ sư phạm bậc 1 và bậc 2 thành chương trình nghiệp vụ sư phạm trung cấp chuyên nghiệp.

Và từ ngày 28/03/2103 đến nay như vậy nghiệp vụ sư phạm bậc 1 đã được thay thế bằng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp. Chương trình nghiệp vụ sư phạm TCCN bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn (để cho các giáo viên học trái ngành có thể đứng lớp giảng dạy). Phù hợp cho các giáo viên đi dạy tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trung tâm giáo dục, các trường…

Liên hệ đăng ký học

Click  ĐĂNG KÝ NGAY theo mẫu để nhận tư vấn miễn phí

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY